Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Kontakt

Lider projektu:

Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3

Departament Inwestycji i Rozwoju
ul. Sienkiewicza 63

Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy
ul. Sienkiewicza 78

Tel. (041) 306-70-17
e-mail: innowacyjnaedukacja@sejmik.kielce.pl

Partner projektu

Berufsförderungsinstitut Burgenland – Instytut szkolenia zawodowego (BFI)

Formularz kontaktowy

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020