Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

III posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Kształcenia Praktycznego

W dniu 3 lipca br., w sali konferencyjnej hotelu Best Western w Kielcach, odbyło się  kolejne posiedzenie Komitetu Sterującego w ramach pilotażowego projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Lidera projektu – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, z dyrektorem Departamentu Inwestycji i Rozwoju Jackiem Sułkiem, przedstawiciel Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Dominika Tadla, zastępca dyrektora Departamentu EFS oraz pozostali członkowie Komitetu Sterującego – reprezentujący Kuratorium Oświaty, Wojewódzki Urząd Pracy, Wojewódzką Radę Rynku Pracy, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, grantobiorców, pracodawców oraz szkoły uczestniczące w projekcie.

W trakcie pierwszej prezentacji, przedstawionej przez Tomasza Janusza, zastępcę dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju UMWŚ, przekazane zostały informacje o bieżących
i planowanych w ramach projektu działaniach.

Następnym punktem spotkania były wystąpienia przedstawicieli nowych Grantobiorców, wyłonionych w ramach II naboru grantów, czyli Niepublicznego Technikum Zawodowego ZDZ w Kielcach, Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie oraz Agencji Rozwoju Regionalnego
w Starachowicach. Podczas swoich prezentacji zapoznali oni uczestników z działaniami zaplanowanymi w ramach swoich grantów.

W trakcie dyskusji uczestnicy wymienili się spostrzeżeniami na temat bieżącej realizacji działań zaplanowanych w projekcie. Podjęto też wynikającą z dotychczasowych doświadczeń dyskusję, dotyczącą konieczności przyjęcia rozwiązań systemowych na poziomie krajowym, związanych z aktualizacją programów nauczania, organizacji i zakresu egzaminów zawodowych oraz zatrudniania nauczycieli zawodu w ramach dualnego systemu kształcenia.

 

Projekt „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”, realizowany przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w partnerstwie ponadnarodowym z Instytutem szkolenia zawodowego z Austrii. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

 

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020