Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

O projekcie

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne, Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego przy wykorzystaniu zestawu co najmniej 5 modeli implementacji kształcenia praktycznego w miejscu pracy i przygotowanie modelu wdrożenia kształcenia w miejscu pracy w Polsce również w oparciu o doświadczenie partnera zagranicznego. Projekt jest efektem inicjatywy Komisji Europejskiej „Lagging Regions” implementowanego przez Bank Świat.

Aktualności

Zamówienie społeczne poniżej 750 000 euro na organizację i przeprowadzenie indywidualnych zajęć z doradztwa zawodowego

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie indywidualnych zajęć z doradztwa zawodowego dla 390 uczniów i uczennic z województwa świętokrzyskiego uczestniczących w projekcie pn. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Link do Zamówienia społecznego:

http://bip.sejmik.kielce.pl/684-zamowienia-spoleczne-ponizej-750-000-euro/6541-przedmiotem-zamowienia-jest-organizacja-i-przeprowadzenie-indywidualnych-zajec-z-doradztwa-zawodowego-dla-390-uczniow-i-uczennic-z-wojewodztwa-swietokrzyskiego-uczestniczacych-w-projekcie-pn-innowacyjna-edukacja-nowe-mozliwosci-zawodowe-w-ramach-programu-.html

Zapytanie ofertowe na usługę zebrania materiałów, opracowania merytorycznego, redakcyjnego i graficznego artykułu branżowego dotyczącego szkolnictwa zawodowego

Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na zebraniu materiałów, opracowaniu merytorycznym, opracowaniu redakcyjnym i graficznym, korekcie językowej jednego artykułu branżowego, dotyczącego szkolnictwa zawodowego w kraju i województwie świętokrzyskim dla projektu pn. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne, Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Link do Zapytania ofertowego:

http://Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na zebraniu materiałów, opracowaniu merytorycznym, opracowaniu redakcyjnym i graficznym, korekcie językowej jednego artykułu branżowego, dotyczącego szkolnictwa zawodowego w kraju i województwie świętokrzyskim dla projektu pn. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne, Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie grupowych kursów pedagogicznych

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest organizacja i przeprowadzenie grupowych kursów pedagogicznych dla pracowników przedsiębiorstw z terenu województwa świętokrzyskiego, w celu nabycia przez nich kompetencji instruktorów praktycznej nauki zawodu organizowanych w ramach projektu pn. ,,Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”, realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Link do Zapytania ofertowego:

http://bip.sejmik.kielce.pl/498-zapytania-ofertowe/6491-zapytanie-ofertowe-ktorego-przedmiotem-jest-organizacja-i-przeprowadzenie-grupowych-kursow-pedagogicznych-dla-pracownikow-przedsiebiorstw-z-terenu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-w-celu-nabycia-przez-nich-kompetencji-instruktorow-praktycznej-nauki-zawodu-org.html

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020