Innowacyjna edukacja Nowe możliwości zawodowe

Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

O projekcie

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne, Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego przy wykorzystaniu zestawu co najmniej 5 modeli implementacji kształcenia praktycznego w miejscu pracy i przygotowanie modelu wdrożenia kształcenia w miejscu pracy w Polsce również w oparciu o doświadczenie partnera zagranicznego. Projekt jest efektem inicjatywy Komisji Europejskiej „Lagging Regions” implementowanego przez Bank Świat.

Aktualności

Ruszyła II edycja kursów pedagogicznych dla przedsiębiorców

Dnia 14 września br. ruszyła II edycja kursów pedagogicznych zorganizowanych dla 45 pracowników przedsiębiorstw z terenu województwa świętokrzyskiego biorących udział w nowych grantach przyznanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego trzem instytucjom z regionu.

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki i praktyki metodycznej, niezbędnej do wykonywania funkcji induktorów praktycznej nauki zawodu. Uprawnienia zdobyte w wyniku uczestnictwa w kursach pedagogicznych będą wykorzystywane
w zakresie prowadzenia kształcenia praktycznego w przedsiębiorstwach dla uczniów techników objętych wsparciem projektowym.

Zajęcia odbywają się w podziale na 3 grupy szkoleniowe według załączonych harmonogramów. Każda z grup szkoleniowych odbędzie po 48 godzin zajęć, które będą obejmowały zarówno część teoretyczną i praktyczną.

Harmonogram Gr I Kielce

Harmonogram Gr II Kielce

Harmonogram Gr III Ostrowiec Świętokrzyski

 

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkolenia BHP

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/9/2019/IMK dotyczące przeprowadzenia szkolenia BHP w ramach grantu „INNOWACYJNY MODEL KSZTAŁCENIA UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH Z TERENU POWIATU KIELECKIEGO”  realizowanego w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne, Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 2-G/IR-XI/2019.

Dokumenty:

Zapytanie ofertowe nr 4/9/2019/IMK dotyczące przeprowadzenia szkolenia BHP

Załączniki do zapytania ofertowego nr 4/9/2019/IMK

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla uczestników kształcenia praktycznego w przedsiębiorstwach

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/9/2019/IMK dotyczące dostawy odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla uczestników kształcenia praktycznego w przedsiębiorstwach w ramach grantu „INNOWACYJNY MODEL KSZTAŁCENIA UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH Z TERENU POWIATU KIELECKIEGO”  realizowanego w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne, Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 2-G/IR-XI/2019.

Dokumenty:

Zapytanie ofertowe nr 3/9/2019/IMK dotyczące dostawy odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej

Załączniki do zapytania ofertowego nr 3/9/2019/IMK

 

Lider projektu

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
Partner projektu

BFI Burgenland - Bildung, Freude inklusive
Grazer Straße 86
A-7400 Oberwart
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020